Świetlica Szkolna

Kierownik świetlicy: mgr Krawczyk Bożena

Wychowawcy: mgr Iwona Dubiel, mgr Maria Głowacka, mgr Barbara Maruszczyk, mgr Joanna Świstowska

W związku z zapytaniami rodziców informujemy: nauczyciele świetlicy posiadają pełne kwalifikacje do pracy w świetlicy, mogą z powodzeniem pomagać dzieciom w odrabianiu prac domowych.

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 17.00

Numer telefonu do świetlicy: (32) 2423437 w.40

Opłaty za żywienie dzieci uiszczamy przelewem na konto:

45 1050 1331 1000 0022 5834 6432

Koszt jednego obiadu to 4 zł.

W przypadku planowanej nieobecności w szkole lub rezygnacji z posiłku należy zgłosić ten fakt nie później niż na 2 dni robocze poprzedzające nieobecność lub rezygnację (telefonicznie lub osobiście w świetlicy szkolnej).
Dzieci korzystające ze stołówki szkolnej winny zapoznać się z jej regulaminem.

Opłata za  obiady - wrzesień 2014 wynosi 68 zł