Aktualizacja

W dokumentach do pobrania dodano:

Druk do zasiłku opiekuńczego - ZUS Z-15
Karta wycieczki
Wniosek urlopowy

Aktualizacja

Dodano: Arkusz analizy pracy nauczyciela

Aktualizacja

Dodano: Arkusz Obserwacji Zajęć IV-VI

Aktualizacja

Dodano: Ceremoniał Szkolny.

Aktualizacja

Dodano: Regulamin Pracy Szkoły.

Aktualizacja

Dodano: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Aktualizacja

Dodano - Procedura awansu zawodowego.