Kadra Pedagogiczna i Kierownicza

Dyrektor szkoły: Anna Sekta
Wicedyrektor szkoły: Jolanta Jańczuk
Wicedyrektor szkoły: Irena Kopańska
Kierownik świetlicy: Bożena Krawczyk
Główny księgowy: Anna Górna 

Nazwisko i Imię  Kwalifikacje Pedagogiczne
Dafner Ewa Przyroda, Plastyka
Ficek Renata Język polski
Głowacka Maria Religia
Góra Klaudia Kształcenie zintegrowane, oligofrenopedagogika
Zyśk Regina Język polski, inspektor BHP 
Hendel Eliza Wychowanie fizyczne
Kopańska Irena Edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna
Jarmark Aneta Biblioteka szkolna, oligofrenopedagogika
Jaśniok Adam Przyroda, informatyka, technika
Kampa Joanna Edukacja wczesnoszkolna, informatyka, technika
Kaput Aleksandra Język niemiecki, pedagogika specjalna
Klimek Katarzyna Edukacja wczesnoszkolna, muzyka, informatyka
Kowalik Anna Psycholog szkolny
Kowalski Łukasz Język angielski
Makosz Anita Edukacja wczesnoszkolna
Maruszczyk Barbara Edukacja wczesnoszkolna, przyroda
Mondry Bożena Edukacja wczesnoszkolna, przyroda
Agnieszka Szczygielska Matematyka
Nocek Henryka Edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna
Osman Danuta Matematyka
Jańczuk Jolanta Język polski, matematyka, bibliotekoznawstwo
Sekta Anna Pedagogika w zakresie nauczania początkowego, edukacja informatyczna
Mateja Ewa Pedagog szkolny, specjalista z zakresu logopedii i terapii pedagogicznej
Krzyżanowska Kamila Język angielski
Rysz Luiza Edukacja wczesnoszkolna
Sabuda Marek Technika, informatyka
Śmiłek Bożena Wychowanie fizyczne, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Stawicka Janina Edukacja wczesnoszkolna
Szarla Bożena Biblioteka szkolna, kształcenie zintegrowane
Szojda Aleksandra Historia, wychowanie do życia w rodzinie
Świstowska Joanna Religia
Woźniczka Karina Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
Dubiel Iwona Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i pracy socjalnej, edukacja wczesnoszkolna
Krawczyk Bożena Kierownik świetlicy, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna